PRODUKCE VIDEA/KAMERA/POSTPRODUKCE
Měli jsme to štěstí být při projektu pro Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Jde o propagaci nového projektu Pracovního tržiště, které je uzpůsobeno lidem s handicapem, kteří díky němu mohou najít práci. Protože materiálů jsme natočili opravdu mnoho, vytvořili jsme ještě další dvě videa, která představují celý projekt NFOZP a ty, kteří za projektem stojí a v nadačním fondu NFOZP pracují. Všechna tři videa jsem vytvořil zcela na své náklady, bez nároku na honorář. #PomáhámeSrdcem <3
CLIENT : NADAČNÍ FOND PRO PODPORU ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
YEAR : 03/2022