PRODUKCE/KAMERA/POSTPRODUKCE
Tvorba rozhovorů pro investiční společnost CYRRUS, a.s. První video je s majitelem společnosti Solar Global panem Vítězslavem Skopalem. Druhé video je se zakladatelem společnosti DOMOPLAN, a.s. panem Tomášem Vavříkem.
CLIENT : CYRRUS, a.s.
YEAR : 2021